PBZ

  • Za pristup usluzi umetnite autorizacijski medij (pametna kartica/USB uređaj) u čitač/računalo te kliknite na Prijava.
  • U slučaju da Vaš autorizacijski medij nije otključan pojavit će se ekran za unos PIN-a/zaporke. Molimo Vas, unesite PIN/zaporku te kliknite na Potvrdi. Uslijedit će prijava u uslugu.
  • Ukoliko je Vaša prijava u uslugu neuspješna, molimo Vas nazovite besplatni info telefon 0800 PBZ COM (0800 729 266) ili pošaljite e-mail poruku na adresu: com@pbz.hr. Ukoliko zovete iz inozemstva nazovite nas na broj +3851 4891 313.
  • Upute za pristup usluzi, korisničke upute i ostale informacije o PBZCOM@NET usluzi možete pronaći ovdje.

PBZmToken
  • Na mobilnom uređaju pokrenite PBZmToken aplikaciju unosom PIN-a. Na glavnom izborniku PBZmToken aplikacije odaberite opciju Jednokratna zaporka.
  • Serijski broj prikazan u PBZmToken aplikaciji unesite u polje "Serijski broj" na ovom ekranu.
  • Jednokratnu zaporku prikazanu u PBZmToken aplikaciji unesite u istoimeno polje na ovom ekranu.
  • Unos podataka na ovom ekranu potvrdite odabirom tipke "Prijava".
  • Upute za pristup usluzi, korisničke upute i ostale informacije o PBZCOM@NET usluzi možete pronaći ovdje.

Serijski broj:      Jednokratna zaporka: Prijava